Podmienky registrácie

Pred registráciou inzerátu na inzertnom portáli s erotickou tematikou musíte bezvýhradne súhlasiť s nasledovnými podmienkami:

  • je Vám viac ako 18 rokov a spĺňate štatút plnoletosti, ak sa nachádzate v štáte, v ktorom je hranica plnoletosti stanovená odlišne od predpisov Slovenskej republiky, potvrdzujete, že spĺňate všetky podmienky plnoletosti v danom štáte, že vstup na tieto stránky nie je obmedzený a / alebo zakázaný predpisom štátu v ktorom sa nachádzate a / alebo ktorého ste štátnym príslušníkom
  • na inzertnom portáli ErotickeInzeraty.sk sa registrujete výhradne za účelom uverejnenia erotického inzerátu alebo erotickej ponuky
  • eroticky orientované materiály Vás neurážajú, nepohoršujú a / alebo inak neohrozujú a na inzertnom portáli ErotickeInzeraty.sk sa registrujete dobrovoľne
  • neposkytnete a ani priamo či nepriamo neumožníte prístup k Vašej registrácií či materiálom získaným na tomto inzertnom portáli osobám mladším ako 18 rokov ani iným osobám, ktoré nespĺňajú podmienky uvedené v týchto podmienkach registrácie
  • registráciou erotického inzerátu preberáte plnú zodpovednosť za prípadne škody spôsobené vytvorením registrácie či uverejnením inzerátu alebo ponuky, čo znamená že voči prevádzkovateľovi stránok nie je možné uplatniť žiadny nárok na náhradu škody alebo nemajetkovej ujmy
  • prehlasujete, že nevykonávate neoprávnené podnikanie v zmysle §64 Živnostenského zákona a §251 ods. 1 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestného zákona, ďalej prehlasujete, že nenapĺňate skutky uvedené v §132, §179, §367 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestného zákona
  • súhlasíte so správou, spracovaním a uchovaním Vašej e-mailovej adresy a telefónneho čísla v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov